Hedegaard Madsen Lønstrup - Telefon 98 96 01 01

Din ejendomsmægler anbefaler

Vi mener vi er Blokhus' bedste ejendomsmælger, som vurder og sælger dit sommerhus i Blokhus.:

Se mere om vores Sommerhuse til salg i Blokhus

Mad og spisesteder i Blokhus:

Aktiviteter i Blokhus og omegn:


Om Blokhus

Blokhus var i 1600-tallet og frem til 1800-tallet et søfartssamfund, der helt eller delvist ernærede sig ved skibsfart med Norge. Skudehandelens oprindelse fortaber sig i historien, men ved Plakat af 4 Sept. 1680 gaves der beboerne i Klitmøller, Blokhus og ved Tornby Strand tilladelse til at udføre korn til Norge og indføre trælast derfra mod at erlægge told. I 1682 talte bebyggelsen Blokhus 15 huse med jord, det dyrkede areal udgjorde blot 7,7 Tdr. Ld., skyldsat til 0,82 Tønder Hartkorn

I 1700-tallet forekom flere tingsvidner om Blokhus deltagelse i den norske skudehandel.

Omkring 1859 beskrives Blokhus således: "Blokhuus med Gjæstgiveri, Herredsfogedbolig, Sæde for Forligelsescommissionen og Thingsted for Hvetbo Herreds Jurisdiction, Bolig for Toldcontrolleur, Bageri, Befordringsstation, Redningsstation, Vindmølle", og det oplyses yderligere, at der fra Blokhus drives "Skibsfart paa Norge, Kjøbmandshandel og adskillig Kjøbstednæring. Her afholdes et Foraarsmarked med Heste, Kreaturer, Avlsredskaber og Trævare".

Tidligere lå Blokhus i Hvetbo herred, indtil 1970 Hjørring amt, 1970-2006 Nordjyllands amt og nu i Region Nordjylland.

Kilde: da.wikipedia.org

Se vores ejendomme i Blokhus