Hedegaard Madsen Lønstrup - Telefon 98 96 01 01

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten er lovpligtig og bliver udarbejdet for alle typer af ejendomme, men ikke for grunde. Loven om forbrugerbeskyttelse giver sælger mulighed for at ophæve sit 10 årige sælgeransvar ved at benytte reglerne om Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Tilstandsrapporten beskriver boligens tilstand og udarbejdes af en autoriseret bygningssagkyndig som staten har godkendt. Tilstandsrapporten danner grundlag for forsikringsselskabets tilbud om ejerskifteforsikring til køber.

Tilstandsrapporten bestilles af sælger og sælger kan som nævnt ophæve sit sælgeransvar på 10 år, såfremt køber også bliver tilbudt en ejerskifteforsikring, ligesom sælger skal tilbyde at betale ½ præmie på standardejerskifteforsikringen. Sælger kan dog aldrig fraskrive sit sælgeransvar for følgende 5 punkter: Svig, jordbund, stikledninger m.v. , evt. garantistillelse, ulovlige installationer samt ulovlig bygningsindretning.