Hedegaard Madsen Lønstrup - Telefon 98 96 01 01

Energimærke

Energimærke er en lovpligtig energirapport, der udarbejdes af en autoriseret bygningssagkyndig som Staten har godkendt. Energimærket udarbejdes for helårsboliger og sommerhuse, som er benyttet som helårsbolig. 

Energimærke-rapporten navngiver oplysninger om ejendommens energi og vandforbrug, CO2-udslip, energiplan med anbefalede besparelser samt oplysninger om boligens energi- og isoleringstilstand herunder hvidevarer, ydervægge, vinduer, tag, loft, gulve, varmerør, U-værdi osv.

Energimærke-rapporten navngiver specifik ejendommens energimæssige tilstand samt beregning for det samlede energiforbrug. 

Et Energimærke har en gyldighed på 5 år.