Hedegaard Madsen Lønstrup - Telefon 98 96 01 01

Skøde

Den underskrevne købsaftale sendes til købers advokat for berigtigelse af det digitale skøde.

Købers advokat foranlediger evt. fuldmagter registreret hos tinglysningen og når disse er registreret, indberettes skødet digitalt. De kunder der har digital signatur får besked på at signere skødet under www. tinglysning.dk. Når henholdvis køber og sælger har signeret skødet kan advokaten anmelde skødet, således at dette bliver registreret i den digitale tingbog. Nogle skøder udtages til manuel behandling, hvormed ekspeditionstiden kan variere. Når skødet er tinglyst uden anmærkninger er handlen endelig, hvorefter købesummen kan frigives til sælger.