Hedegaard Madsen Lønstrup - Telefon 98 96 01 01

Skatteregler ved udlejning af fritidshuse

Lejeindtægten fra bureauet samt indtægter for forbrugsafgifter skal selvangives, her kan du vælge mellem to fradragsmetoder.

  • 40 % reglen
  • Regnskabsmæssig  fradrag

Det er ikke muligt at skifte fra regnskabsmæssigt fradrag  til  40 % reglen, hvorimod det er muligt at gå den anden vej.

40 % fradrag

40 % fradag er den mest benyttede, da det er let og enkelt at opgøre det skattepligtige resultat. Med 40 % fradrag får du et bundfradrag på kr. 10.350,- i bruttolejeindtægten pr. fritidshus. Hvis huset er udlejet via bureau er bundfradraget på kr. 20.700,-. Dernæst har du et fradrag på 40 % af resterende beløb. Fra det resterende beløb fratrækkes alle renteudgifter på fritidshuset, hvorefter man opnår det beløb som skal pålægges ens personlige kapitalindkomst. 

Regnskabsmæssige fradrag

Regnskabsmæssige fradrag vil sige at du får fradrag for de faktiske udgifter, men kun i udlejningsperioden. Såfremt du vælger regnskabsmæssige fradrag tilråder vi, at du kontakter en revisor som derved kan belyse hvilke udgifter SKAT vil acceptere. 

Skatteeksempel

Sluttelig er du velkommen til at klikke på Skatteeksempel som vil give dig et rigtig godt grundlag at arbejde ud fra. Vi gør opmærksom på, at linket fører til en af vore samarbejdspartnere.