Eksempler på skatteberegning

Total udlejning                                                              60.000
skattefradrag ved udlejning via bureau                      42.700
Rest                                                                                   17.300
heraf 40% skattefri                                                           6.920
til beskatning                                                                   10.380
skat at betale                                                                     2.803
Nettoprovenu:                                                              57.197

Total udlejning                                                      100.000
Skattefradrag ved udlejning via bureau                42.700
Rest                                                                              57.300
Heraf 40% skattefri                                                   22.920
Til beskatning                                                             34.380
Skat at betale                                                              9.283
Nettoprovenu:                                                          90.717

Bundfradraget ved udlejning gennem bureau er i 2021 forhøjet til 42.700. Det var i 2020 på 41.800.
Hvis du ikke udlejer gennem bureau, er det skattefrie bundfradrag i 2021 på 11.700.
Udlejer du både privat og gennem bureau kan vi varmt anbefale dig at kigge på skats hjemmeside, da reglerne så er mere specifikke.