Hedegaard Madsen Lønstrup - Telefon 98 96 01 01 hm@hedegaard-madsen.dk

Vi står stadig til rådighed for vurdering og fremvisning og benytter naturligvis værnemidler i henhold til gældende regler for håndtering af Corona-virus.
Ring eller skriv, som I plejer.

Velkommen hos Hedegaard Madsen, din ejendomsmægler i Nordjylland

Internt i Hedegaard Madsen har vi gennem længere tid arbejdet med at definere vores mission, vision og værdier. De er nu nedskrevet og de vil i fremtiden fungere som udgangspunkt for vores daglige arbejde og udvikling.

Visionen er det mål, vi har sat for virksomheden på langt sigt. Det er vores ledestjerne, mens missionen er den metode og de indsatser, vi skal bruge til at føre os i retning af og endeligt nå vores mål.
Værdierne er de grundlæggende udsagn, som karakteriserer den måde, vi har valgt at drive virksomheden på.

Samlet set anser vi mission, vision og værdier som et løfte om, hvad du som kunde hos Hedegaard-Madsen kan forvente af os – både nu og i fremtiden.

Vi er stolte af vores virksomhed.

Mission
Vi vil være synlige, driftige og nytænkende, hvor mennesker søger bolig.

Vision:
Vi stræber efter at blive den foretrukne samarbejdspartner inden for køb, salg og vurdering af almindelige og eksklusive fritidshuse, lystejendomme, lejligheder, villaer og grunde i Nordjyllands sommerhusområder – primært ”Lysets Land”

Vi ønsker at skabe samarbejdsrelationer baseret på åbenhed og dialog, hvor nøgleordene er service og kvalitet.

Vores væsentligste succeskriterier er tilfredse kunder og medarbejdere.

Værdier:
Tilgængelig betyder, at vi altid er nemme at komme i kontakt med, og at vi kommunikerer på en let forståelig måde.
Det stiller krav om, at vi stiller vores viden, faglighed og information til rådighed, og at vi er til stede og er fleksible, når der er brug for os.

Dygtig betyder, at vi bruger vores viden og kompetencer i alt, vi gør, så vi sikrer de bedste løsninger og resultater for både købere, sælgere og andre samarbejdspartnere.
Det stiller krav om, at vi er gode til at samarbejde, er kompetente inden for vores fag og deler vores viden med hinanden.

Resultatskabende og handlekraftige betyder, at vi tager aktivt ansvar for alle opgaver, vi udfører, og arbejder målrettet og effektivt.
Det stiller krav om, at vi er proaktive, har faglighed og kvalitet som styrende faktorer, og at vi har det fornødne kendskab til og er velinformeret om boligmarkedet, pris- og prisudviklingen generelt og i lokalområderne samt har regionalkendskab.

Åbenhed betyder, at vi fremstår imødekommende og servicemindede.
Det stiller krav om, at vi viser hinanden og vores kunder tillid og respekt, så vi opnår og kendetegnes som troværdige og ansvarlige samarbejdspartnere.

Værdiskabende betyder, at vi i vores daglige arbejde altid skaber værdi til kunden, projektet eller sagen, og det være sig både økonomisk, socialt og informativt.
Det stiller krav om, at vi er dygtige forretningsfolk, der samtidig viser respekt for andre mennesker og samfundet generelt.

Visionær betyder, at vi tænker i nye retninger, ser tingene fra en nye vinkler og stræber efter at gøre vores arbejde bedre dag for dag.
Det stiller krav om, at vi forstår vores kunder og markedet, behersker lovgivningen og ser muligheder blandt andet i ny teknologi.