FORMIDLINGSAFTALE

Formidlingsaftalen er en skriftlig aftale, der indgås mellem sælger og ejendomsmægler. Formidlingsaftalen beskriver de retningslinier, der gælder for salgsarbejdet, og de omkostninger mægler og sælgeren skal afholde. Der udarbejdes normalt en 6 måneders formidlingsaftale, der efterfølgende kan forlænges et antal måneder efter aftale.
Når vi påbegynder salgsarbejdet er det vigtigt for os, at vi har et godt billedmateriale at arbejde med. Det er muligt, at du selv har billeder, der er gode nok, men det er sjældent. Vi benytter altid en professionel fotograf til vore fotograferinger, for det sikrer os, at billederne er belyst rigtigt, at de gode vinkler er med og at vi får en ens standard i forhold til vore andre salgsemner. Måske har du huset til udlejning og har gennem udlejningsbureauet fået lavet fotos. Dem kan vi som oftest godt bruge; billeder med personer på bør dog frasorteres.
En fotopakke købt via os koster typisk 3.000-5.000 kroner afhængigt af, om der skal tages dronefotos eller om huset er meget stort. Fotopakken faktureres af os efter fotografens besøg, og den er naturligvis din ejendom, som du kan få med, når vi afslutter salgsarbejdet.

Købermægler

Har du brug for rådgivning, når du skal købe bolig eller sommerhus?
Når man skal købe hus eller sommerhus, kan der være mange spørgsmål, der trænger sig på. Hvis du føler, at du har brug for en rådgiver, der sidder på samme side af bordet som dig, så kan vi måske være behjælpelige.
Uanset om du ønsker hjælp til at udvælge en ejendom, der passer til dine behov, om du har spørgsmål til rapporter, byggesager, tinglysning, hvor er skelpælene, kort sagt, alle de problematikker, man kan løbe ind i - så hjælper vi gerne fra start til slut.
Du kan ringe til hvem som helst af os, og du finder navne og kontaktoplysninger her på siden under overskriften "Om os". Vi aftaler gerne en fast pris efter de opgaver, du ønsker vores hjælp til.

KØBSAFTALE

Købsaftalen er et dokument, som mægleren udarbejder, med boligens data, samt sælgers og købers data. Købsaftalen er et bindende dokument, hvor handlens vilkår fremgår, herunder overtagelsesdag, den aftalte købesum, og hvordan købesummen fordeles på henholdsvis kontant udbetaling, garantistillelse, evt. overtagelse af eksisterende prioriteter eller evt. nyt ejerskiftelån.
Købsaftalen danner grundlag for skødet, hvori de vigtigste punkter fra købsaftalen gentages.

TILSTANDSRAPPORT OG ELRAPPORT

Tilstandsrapport og elrapport er lovpligtige og bliver udarbejdet for alle typer ejendomme, men ikke for grunde. Loven om forbrugerbeskyttelse giver sælger mulighed for at ophæve sit 10-årige sælgeransvar ved at benytte reglerne om tilstandsrapport, elrapport og ejerskifteforsikring. Tilstandsrapporten beskriver boligens tilstand og udarbejdes af en autoriseret bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten, som er gyldig i 6 måneder, danner sammen med elrapporten grundlag for forsikringsselskabets tilbud om ejerskifteforsikring til køber. Elrapporten beskriver boligens elinstallationer og udarbejdes af en aut. elinstallatør. Den er gyldig i et år.
Rapporterne bestilles af mægler for sælgers regning, og sælger kan som nævnt ophæve sit sælgeransvar på 10 år, såfremt køber også bliver tilbudt en ejerskifteforsikring, ligesom sælger skal tilbyde at betale halvdelen af præmien på en 5-årig basis-ejerskifteforsikring. Sælger kan dog aldrig fraskrive sit sælgeransvar for følgende punkter: Svig, jordbund, stikledninger m.v., evt. garantistillelse, ulovlige installationer samt ulovlig bygningsindretning.
En tilstandsrapport for et standard hus på ca. 100 m2 koster typisk 4.500-5.000 kr inkl. moms og en elrapport koster typisk 2.500-3.500 inkl. moms.
Mange sælgere vil helst vente med at få lavet rapporter til den reelle køber står der, og det er en forståelig indvending. Det gør Hedegaard Madsen noget ved. Hvis du, i den periode dit hus er til salg hos os, får lavet rapporter, og de udløber inden huset er solgt, så dækker vi den udgift, der kan påløbe til forlængelse. Du skal bare komme med fakturaen på forlængelsen, så trækker vi det fra mæglersalæret, når vi laver slutafregning ved salget af huset. Det bemærkes, at kun rapporter indhentet via os kan forlænges på denne måde.

ENERGIMÆRKE

Et energimærke er en lovpligtig energirapport, der udarbejdes af en autoriseret bygningssagkyndig. Energimærket udarbejdes for helårsboliger og sommerhuse, som er benyttet som helårsbolig. Landbrug er undtaget indtil videre, dog kan der laves energimærke for et fritliggende stuehus.
Energimærke-rapporten navngiver oplysninger om ejendommens energi og vandforbrug, CO2-udslip, energiplan med anbefalede besparelser samt oplysninger om boligens energi- og isoleringstilstand herunder hvidevarer, ydervægge, vinduer, tag, loft, gulve, varmerør, U-værdi osv.
Energimærke-rapporten navngiver specifikt ejendommens energimæssige tilstand samt beregning for det samlede energiforbrug.
Et energimærke har normalt en gyldighed på 10 år. Dette har tidligere været 7 år og kan ændres ved lovindgreb.
Typisk koster et energimærke for et standardhus på op til 100 M2 omkring 5.000-7.500 kr inkl. moms. 

EJERSKIFTEFORSIKRING

Ejerskifteforsikringen er en forsikring som køber tilbydes mod skjulte skader, der konstateres efter en hushandel. Køber kan til- eller fravælge tillæg til ejerskifteforsikringen. Der findes et utal af tillægsdækninger såsom udvidet periode, selvrisikostørrelse osv.
Typisk ligger priserne på ejerskifteforsikring fra 10-20.000 kroner, efter husets størrelse og kvalitet. Sælger skal forpligte sig til at betale halvdelen af præmien for at fraskrive sig det tiårige sælgeransvar, der ellers gælder ved hushandler.
Forsikringen skæl være tegnet, inden køber får nøglen, og den forsikring, som sælger refunderer halvdelen af, er en basis-ejerskifteforsikring, der gælder i 5 år. Evt. tilvalg sker udelukkende for købers regning

SKØDEEKSPEDITION OG TINGLYSNING

Den underskrevne købsaftale sendes til købers advokat for berigtigelse af det digitale skøde.
Købers advokat foranlediger evt. fuldmagter registreret hos tinglysningen og når disse er registreret, indberettes skødet digitalt. Købere og sælgere med MitID får besked på at signere skødet på www. tinglysning.dk. Når henholdvis køber og sælger har signeret skødet kan advokaten anmelde skødet, så det bliver registreret i den digitale tingbog. Nogle skøder udtages til manuel behandling, hvormed ekspeditionstiden kan variere. Når skødet er tinglyst uden anmærkninger er handlen endelig, hvorefter købesummen kan frigives til sælger.
Hedegaard Madsen A/S har pr. 01/01-2014 valgt at følge det øvrige marked med hensyn til betaling af tinglysningsafgiften. Denne påhviler nu ene og alene køber.

Hvor får du det billigste boliglån?

For at rådgive vores kunder bedst muligt skal vi opfordre til at du undersøger markedet for boliglån, i stedet for kun at benytte din egen bank.
På dette link finder du flere oplysninger og kan bl.a. se, hvad det koster at låne lige præcis de penge, du vil. Kopier linket herunder til din browser.
https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside

SKATTEREGLER VED UDLEJNING

Vi anbefaler udlejning gennem bureau, hvor der er et bundfradrag, som i 2024 er på kr. 46.100. Herefter er 40 % af indtægten skattefri, og resten beskattes som kapitalindkomst, som regel med 34 %, medmindre man betaler topskat. Som eksempel kan nævnes et hus, der udlejes for 100.000 inkl. strømindtægter. Her ligger skatten på cirka 11.000 kr.
Det skal nævnes, at det store fradrag kun opnås med en udlejningsaftale med et bureau. Udlejer man privat, er det skattefrie bundfradrag i 2024 kr. 12.700 pr. bolig.
Den anden ordning kaldes virksomhedsordningen, hvor man får fradrag for de udgifter, man har haft på huset, f.eks. vedligehold, maling, nye hvidevarer o.l. og herefter betaler skat af provenuet. Har man samme eksempel som ovenfor, så vil det være svært at opnå samme fradrag for vedligeholdelse på denne måde. Det kan bedst anbefales at benytte hjælp fra en revisor ved denne ordning.

FÜR AUSLÄNDISCHE KUNDEN

Für unsere ausländischen Kunden ist es oft schwierig, die Probleme, die mit einem Hauskauf in Dänemark verbunden sind, zu beseitigen. Dazu helfen wir gerne. Wir beraten gerne darüber, wie man sich verhält, wie man einen Antrag an der dänischen Civilstyrelse macht, wie man eine dänische Bankverbindung bekommt u.v.m. Insofern Sie durch uns ein Haus kaufen wollen, können Sie sich an uns stützen. Falls der Antrag angenommen wird, kommt für unsere Arbeit eine Gebühr zu, und zwar in der Höhe von DKK 5.000 einschl. MwSt. Wird der Antrag abgelehnt, dann hat es Ihnen nichts gekostet.
Generelle Fragen sind herzlich willkommen, hier schreiben Sie bitte direkt an unsere deutschsprachige Mitarbeiterin Hanne Bech Larsen. Die E-Postanschrift ist hbl(a)hedegaard-madsen.dk - ersetzen Sie bitte (a) mit @, es wurde nur so geschrieben, um Spam zu vermeiden.